Tira

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

TIRA-seeriasse kuuluvad toorpuupalgid, mis on raiutud dukta-protsessi abil. Paindlikkuse piiride katsetamine, tehes sisselõikeid kas piki puidutooni või ristisuunas. Puidu liigid, suurused ja hind esitatakse soovi korral.